Nauka jazdy na nartach

Zapraszamy na naukę oraz doskonalenie techniki jazdy. Nasi instruktorzy w profesjonalny i bezpieczny sposób nauczą Państwa jeździć na nartach. Szkolimy dzieci, młodzież i dorosłych a zajęcia odbywają się indywidualnie lub w grupach.

Swoją wiedzę i doświadczenie przekazujemy w przystepny sposób. Chcesz popra­wić swoją tech­nikę lub stawiasz pierwsze kroki na nartach ? Dla nas to nie problem!
 
Polecamy szko­le­nie indy­wi­du­alne, ponieważ jest to naj­efek­tyw­niej­sza forma nauki jazdy. Zaję­cia indy­wi­du­alne pozwa­lają na znacz­nie szyb­sze opa­no­wa­nie tech­niki jazdy. Instruk­tor cały swój czas poświęca kursantowi. Lek­cja trwa 55 minut,a jej inten­syw­ność dopa­so­wana jest do poziomu i umie­jęt­no­ści kursanta.
Podczas zajęć z dziećmi, pojawiają się różne elementy gier i zabaw, dzięki czemu zajęcia nigdy nie są nudne.
 
Przeprowadzamy również zajęcia grupowe, gdzie preferujemy podział na grupy według stopnia zaawansowania, aby szkolenie mogło byc jak najbardziej efektywne.